Privacybeleid

 1. Onze verbintenis tot privacy
  Welkom bij de AGRI IOT Group Ltd. (hierna “Agri IOT“) Croptune Applicatie (hierna de “app“). De bescherming van persoonlijke gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij willen dat onze gebruikers ten gronde begrijpen welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken voor uw nuttige en duurzame ondersteuning van milieuveiligheid. In dit privacybeleid komt u meer te weten over het beleid en de procedures die we hebben geïmplementeerd om dit doel te bereiken. Deze kennisgeving beschrijft ons privacybeleid. Door u aan te melden bij en gebruik te maken van deze app aanvaardt u de praktijken die in dit privacybeleid worden beschreven.
 2. Welke gegevens worden verzameld
  Wij verzamelen persoonlijke en niet-persoonlijke informatie via de app. Persoonlijke informatie betreft gegevens die u als persoon identificeren. Niet-persoonlijke informatie betreft geaggregeerde informatie, IP-adressen en alle andere informatie die uw specifieke persoonlijke identiteit niet onthult.

2.1. Persoonlijke informatie – We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen: (a) Persoonlijke gegevens die door u worden verstrekt wanneer u zich registreert bij de app, met behulp van OTP. Deze informatie wordt opgeslagen op een token en op uw apparaat geplaatst, wat automatisch inloggen mogelijk maakt gedurende een jaar, zonder persoonlijke identificatie. Behalve wat op het token wordt opgeslagen, worden er geen andere persoonlijke gegevens opgeslagen; (b) Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via correspondentie met de klantenservice en/of algemene feedback.

2.2. Niet-persoonlijke informatie – Wanneer u de app bezoekt, kunnen we niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals een catalogus van de app-pagina’s die u bezoekt, dealer- of bedrijfsinformatie, landbouwproceduremethoden of -gegevens, enz. Niet-persoonlijke informatie wordt via de app meestal verzameld uit de volgende bronnen: het soort gewas dat de boer teelt, de hoeveelheid meststofpercentage en/of de hoeveelheid gebruik, informatie over het doel dat de boer met het gewas wil bereiken of alle informatie die u vrijwillig verstrekt.

2.3 Informatie die u vrijwillig verstrekt – We verzamelen ook niet-persoonlijke informatie (bijv. uw geografische locatie, enz.) wanneer u dergelijke informatie vrijwillig aan ons verstrekt. Wanneer dit soort informatie niet wordt gecombineerd met persoonlijke informatie, wordt ze beschouwd als niet-persoonlijke informatie, aangezien ze u of een andere gebruiker niet persoonlijk identificeert. Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens zo samenvoegen dat het eindproduct u of een andere gebruiker van de App niet persoonlijk identificeert. Dergelijke geaggregeerde gegevens worden in het kader van dit beleid beschouwd als niet-persoonlijke informatie.

 1. Hoe en wanneer wordt de informatie gebruikt?
  Persoonlijke informatie – We kunnen de persoonlijke gegevens die we verzamelen op de volgende manieren gebruiken:
  a. Voldoen aan verzoeken. We kunnen persoonlijke gegevens die over u werden verzameld gebruiken om u de diensten of informatie te leveren waarom u verzoekt. b. Administratieve communicatie. Af en toe kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om u belangrijke informatie over de website te sturen, of om u op de hoogte te brengen over wijzigingen in onze voorwaarden, bepalingen en beleid.
  c. Andere communicatie. Af en toe kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten, programma’s, diensten en promoties waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn en/of om u onze nieuwsbrief te bezorgen.
  d. Interne zakelijke doeleinden. We kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken voor onze interne zakelijke doeleinden, zoals gegevensanalyse en audits.

Als u wilt dat wij informatie over u uit de database halen, neem dan contact met ons op.4. Het gebruik van niet-persoonlijke informatie
Aangezien niet-persoonlijke gegevens u niet persoonlijk identificeren, kunnen we dergelijke informatie voor elk doel gebruiken. Bovendien behouden we ons het recht voor om dergelijke niet-persoonlijke gegevens, voor om het even welk doel, aan andere derden bekend te maken.

 1. Juridische verzoeken
  We werken samen met wetshandhavingsinstanties en met andere derde partijen om wetten en intellectuele eigendomsrechten te handhaven en fraude te voorkomen. Naar aanleiding van een geverifieerd verzoek van wetshandhavers of andere overheidsfunctionarissen met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende illegale activiteit, kunnen we uw informatie vrijgeven.
 2. Wij beschermen uw informatie
  Uw privacy en de bescherming van uw gegevens zijn belangrijk voor ons. We leveren commercieel redelijke inspanningen om uw gegevens te beschermen, blijven nieuwe technologieën voor de bescherming van uw gegevens beoordelen en upgraden indien nodig onze informatiebeveiligingssystemen. Met inachtneming van de overige paragrafen van dit privacybeleid stellen wij geen persoonlijke informatie ter beschikking aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Houd er echter rekening mee dat geen enkele overdracht via internet of telefoon volledig kan worden gegarandeerd in zijn vertrouwelijkheid en niet-openbaarmaking, en dat u als zodanig verzendt op eigen risico.
 3. Toestemming
  Door gebruik te maken van onze app, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
 4. Wijzigingen in het privacybeleid
  Als ons privacybeleid of onze procedures veranderen, zullen we die wijzigingen onmiddellijk in de app plaatsen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht 30 dagen vanaf het moment dat dergelijke nieuwe beleidsregels zijn gepubliceerd, tenzij anders vermeld in de wijziging.
 5. Ingangsdatum – Dit privacybeleid is van kracht vanaf januari 2022. 

Let’s get started

Before we start, please tell us who will purchase your subscription?

I will purchase the subscription for myself

A dealer or cooperative will purchase the subscription

A dealer or cooperative will purchase the subscription

I will purchase the subscription for myself

aan de slag

Kunt u ons, voor we beginnen, vertellen wie uw abonnement zal kopen?

Ik koop het abonnement voor mezelf

Het abonnement wordt aangekocht door een dealer of coöperatie

Het abonnement wordt aangekocht door een dealer of coöperatie

Ik koop het abonnement voor mezelf

Aankoop door een dealer of coöperatie

Neem contact op met uw dealer of coöperatie om uw aanmelding te voltooien.